Tlačiť
Geografia v otázkach a úloháchGeometria 4 - Pracovný zošit

Geometria 2 - Pracovný zošit

 ( Orbis Pictus )
Geometria 2 - Pracovný zošit
Zobraziť v plnej veľkosti


€3.10 (s DPH 10 %)


32 strán, formát A4

Pracovný zošit je súčasťou súboru Matematike pre 2. ročník ZŠ a dopĺňa chýbajúcu časť učiva geometrie v štátnych učebniciach matematiky.

Geometria má na 1. stupni ZŠ špecifické postavenie. Nie každé dieťa ju vníma ako súčasť matematiky, lebo „tam sa nepočíta“. Aj tento aspekt sme sa snažili v PZ využiť. Geometria 2 je hravá, zábavná a hlavne manipulatívna.

Rovnako, ako v prvom ročníku, budú deti svetom geometrie sprevádzať múdry macko Mat, rozumná sova Ema a bystrá rybka Tika. Macko Mat sa rád hrá s kockami a stavia si rôzne stavby z kociek. Sova Ema je múdra a všeličo vie, preto sprevádza deti svetom geometrických pojmov. Rybka Tika je odborníčka na meranie. Všetky tri postavičky rady rysujú a tak sa pri tejto činnosti striedajú. Geometrickými úlohami sa súčasne usilujeme uvoľniť a rozcvičiť detskú ruku, učiť deti rysovať súvislé (aj dlhšie) čiary.

Dôležitý faktor, ktorý v PZ aktívne aplikujeme je sebahodnotenie.


Dostupnosť

Dodávame v dobe:

2-3d.pngÚdaje o predajcovi