PDFTlačiťe-mail
Essential Grammar in Use (Fourth edition),Etická výchova pre 6.ročník ZŠ

Etická výchova pre 5.ročník ZŠ Pracovný zošit

 ( Orbis Pictus )
Etická výchova pre 5.ročník ZŠ Pracovný zošit
Zobraziť v plnej veľkosti


€3.60 (s DPH 10 %)


64 strán, formát A4, Etická výchova   5. ZŠ

 

Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu hodinu. Kapitoly korešpondujú s témami učebných osnov. Aktivity sú integrované do príťažlivej celoročnej témy (plavba loďou v oceáne Spoznávanie).

Pracovný zošit pomáha učiteľovi:
– premyslene organizovať vyučovanie,
– prehlbovať sociálne a komunikačné zručnosti žiakov,
– rozvíjať ich tvorivosť, iniciatívnosť, koncentráciu a trpezlivosť,
– prepájať etickú výchovu s reálnym životom,
– rešpektovať individualitu a samostatnosť žiakov,
– upevňovať spoluprácu v triede a priateľstvo medzi žiakmi,
– napĺňať Bloomovu taxonómiu poznávacích cieľov.

Obsah pracovného zošita
1. Môj prístav - zoznamovanie sa a stanovenie pravidiel,
2. Ostrov zrkadliacich jazier - sebapoznanie a pozitívne sebahodnotenie,
3. Súostrovie porozumenia - verbálna a neverbálna komunikácia,
4. Polostrov nápadov - tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatívnosť,
5. Nebezpečné útesy - etické aspekty ochrany prírody,
6. Ostrov dobrých sŕdc - poznanie a pozitívne hodnotenie iných.

EAN: 9788081201622

PLU: 10811


Nákupný košík
Váš košík je prázdny

Nákupný košík
Zatvoriť košík