Kategórie

Zoznam vydavateľovPDFTlačiťe-mail
Angličtina 15 000 slovíček ve 150 tématechAngličtina do ruky

Angličtina cvičebnica + audionahrávka + slovníček 2

 ( Enigma )
Angličtina cvičebnica   audionahrávka   slovníček 2
Zobraziť v plnej veľkosti


€6.94 (s DPH 10 %)


Táto cvičebnica je napísaná pre potreby maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách s cieľom precvičiť si špecifickú slovnú zásobu, gramatické javy a jazykové funkcie v angličtine. V knihe sú zaradené frekventované témy z každodenného života, ktoré vytvárajú potrebný kontext na precvičenie všetkých jazykových zručností.
Každá kapitola obsahuje rôzne typy testovacích cvičení na zopakovanie si slovnej zásoby, ustálených slovných spojení týkajúcich sa konkrétnej témy. Gramatika je precvičovaná tak, aby si ju žiak pripomenul, respektíve lepšie osvojil, prostredníctvom kontextu.
Cvičebnica angličtiny je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Každá kapitola je prakticky použiteľná ako doplnkový materiál na hodinách angličtiny na prípravu nácviku písania rozličných testov. Je vhodná aj na nácvik konverzácie na danú tému. Na konci každej kapitoly je konverzačné cvičenie, ktoré poskytuje veľa možností na nácvik rečových zručností a komunikatívnych stratégií potrebných na plynulé vedenie konverzácie s anglicky hovoriacimi.
Cvičebnica je obsahovo zostavená tak, aby žiaka oboznámila i s reáliami anglicky hovoriacich a iných krajín. Témy sú prispôsobené veku a záujmom dospievajúcich.
Kapitoly sú zoradené podľa náročnosti, avšak toto poradie nie je potrebné dodržiavať. Ak sa žiak (učiteľ) predsa rozhodne vypracovávať kapitolu za kapitolou, bude mať lepší prehľad o pokroku . Po každej piatej kapitole je test, ktorý je akýmsi zhrnutím toho, čo bolo skôr precvičované.
Napísanie jedného testu by nemalo trvať viac ako dve vyučovacie hodiny (spolu s počúvaním). Test sa môže samozrejme rozdeliť na viac častí a písať na viacerých vyučovacích hodinách.
Pri každom cvičení je navrhnutý maximálny počet bodov. Na oddeliteľných stranách na konci cvičebnice je priložený kľúč so správnymi odpoveďami.


Prihlásenie


KOŠÍK
Váš košík je prázdny