Kategórie

Zoznam vydavateľovPDFTlačiťe-mail

Slovenský jazyk 3 pre stredné školy

 ( Orbis Pictus )
Slovenský jazyk 3 pre stredné školy
Zobraziť v plnej veľkosti


€5.10 (s DPH 10 %)


Anotácia

64 strán, formát A4

Obj. č.: 100309Učebnica spracovaním nadväzuje na systém práce zavedený v 1. a 2. časti tohto súboru. Učivo je rozdelené na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky.
V prvej časti sa študenti oboznamujú s učivom v konkrétnych komunikačných situáciách. Učivo je spracované moderne, zrozumiteľne, vekuprimerane, na dostatočnej odbornej úrovni a podporuje aktivitu žiaka. Žiak si učivo osvojuje nie len prostredníctvom výkladovej časti a rôznych rubrík, ale aj aplikačnými úlohami, ktoré sa viažu na textové ukážky a aj na situácie, s ktorými sa žiaci stretnú v praxi.
Druhá časť sa zaoberá jazykovými prostriedkami (zvukovými a grafickými) a ich praktickým využitím v praxi. Učivo je spracované systematicky. Každá téma obsahuje zhrnutie v podobe karty na okraji, kde sa nachádzajú kľúčové pojmy. Tie spolu s testom na konci každej kapitoly pomáhajú pri opakovaní a príprave na maturitnú skúšku. Testové úlohy majú v závere učebnice správne riešenia.

Dielo je v súlade so ŠVP


:

:

:

Dostupnosť

Dodávame v dobe:

2-3d.gif
Prihlásenie


KOŠÍK
Váš košík je prázdny